PODZIAŁ SORBENTÓW I ETAPY
DZIAŁANIA W PRZYPADKU ROZLEWU

Substancje niebezpieczne występują powszechnie na terenie zakładu przemysłowego nie tylko jako surowce używane w procesie produkcji, ale także jako substancje używane pasywnie w transporcie wewnątrz zakładu, są magazynowe i utylizowane, a ich zabezpieczenie jest wyzwaniem od wjazdu na teren aż do wyjazdu z terenu zakładu.

Dlatego niezbędne jest podjęcie szeregu działań prewencyjnych, aby niwelować ryzyko wystąpienia niekontrolowanych wycieków. Nie zawsze jednak uda się w 100% wykluczyć zdarzenia losowe oraz awarie prowadzące do powstawania rozlewów substancji niebezpiecznych. W związku z czym pomocny będzie plan działania na wypadek pojawienia się wycieków, uwzględniający ograniczanie oraz likwidację rozlewów awaryjnych substancji niebezpiecznych.


Już niewielkie wycieki zagrażają środowisku naturalnemu a także bezpieczeństwu pracowników.

Kontakt z rozlaną cieczą może być niebezpieczny, rozlane ciecze są też potencjalnym źródłem poślizgu. Z pomocą może przyjść zastosowanie szmat, piachu, trocin lub kartonów, jednak natomiast najbardziej ergonomiczną i ekonomiczną formą będą sorbenty polipropylenowe.

Można je stosować zarówno zapobiegawczo, jak i w sytuacji awaryjnej - łatwo wchłaniają rozlane ciecze i pomagają ograniczyć ryzykowne i szkodliwe dla środowiska następstwa. Sorbenty polipropylenowe przystosowane są do absorpcji rożnego rodzaju wycieków, od produktów ropopochodnych poprzez agresywne chemikalia.

Wykonane są z mocnej włókniny polipropylenowej i przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Chłoną ciecz i nie oddają jej. Wchłaniają kilkukrotność swojej pierwotnej wagi. Sorbenty PP posiadają znakomite parametry chłonności (16 razy większej od masy własnej), pozwalają na oszczędność czasu przy usuwaniu rozlewów oraz optymalizują bezpieczeństwo i czystość stanowiska pracy.

Najważniejszym kryterium przy wyborze sorbentów..

..jest określenie rodzaju substancji z którymi mamy do czynienia w zakładzie pracy (realnie lub potencjalnie).

Możemy wybrać sorbent z dostępnych czterech rodzajów wyodrębnionych kolorystycznie:

 • szare -uniwersalne,
 • białe i niebieskie - olejowe lub
 • żółte - chemiczne.

W kolejnym kroku

Istotne jest dobranie sorbentów adekwatnie do charakteru oraz częstotliwości występowania wycieków, chłonności i kształtu sorbentu:

 • maty sorbentowe
 • sorbenty w rolce
 • rękawy sorbentowe
 • poduszki sorbentowe
 • zapory na rzekę
 • zestawy sorbentów w postaci apteczek ekologicznych

Pomocne w usuwaniu większych rozlewów awaryjnych mogą być też sorbenty sypkie (na zewnątrz do chropowatych powierzchni przywracając cierność i tarcie śliskiej powierzchni), ograniczniki i osłony studzienek oraz dyspergenty i środki odtłuszczające.

 • poinformowaniu przełożonych i zabezpieczeniu terenu,
 • zabezpieczeniu pracowników,
 • zlokalizowaniu wycieku,
 • odcięciu źródła i ograniczenie wycieku,
 • koordynacji działań osób zaangażowanych w usuwanie wycieku,
 • utylizacji odpadu i sporządzenia dokumentacji.

Profilaktyka i usuwanie wycieków powinna być związana z zarządzeniem ryzykiem..

..oparta o analizę kart MSDS substancji oraz plan działania na wypadek rozlewu awaryjnego. Przy wyborze zestawów sorbentów apteczek ekologicznych oraz użytkowaniu mat, rolek i rękawów powinniśmy wziąć pod uwagę:

 • lokalizację i źródło wycieku,
 • objętość i ilość substancji,
 • możliwość zajścia reakcji pomiędzy substancjami

Opracowanie planu awaryjnego powinno zawierać również dobranie osób odpowiedzialnych za akcję pierwszej reakcji, miejsce składowania odpadu zebranego po akcji likwidacji wycieku, dobór ochron indywidualnych i okresowe szkolenia i symulacje z rozlewów.

Polecamy:

SORB-CHEM-SET25

Zestaw sorbentów do chemii ADR - 25 l.

 • przystosowany do szybkiego usuwania wycieków podczas wystąpienia awarii środowiskowej
 • kompaktowy rozmiar zestawu ułatwia szybkie przedostanie się na miejsce wycieku oraz sprzyja przechowywaniu
 • w skład zestawu wchodzą:
  • torba na zestaw (1 szt.)
  • mata 40 cm x 50 cm (20 szt.)
  • rękaw o 7,5 cm x 1,2 m (2 szt.)
  • gogle (1 szt.)
  • rękawice (1 para)
  • kombinezon (1 szt.)
  • półmaska (1 szt.)
  • worek na odpady niebezpieczne (1 szt.)

SORB-OIL-SET25

Zestaw sorbentów do olejów ADR - 25 l.

 • przystosowany do szybkiego usuwania wycieków podczas wystąpienia awarii środowiskowej
 • kompaktowy rozmiar zestawu ułatwia szybkie przedostanie się na miejsce wycieku oraz sprzyja przechowywaniu
 • w skład zestawu wchodzą:
  • torba na zestaw (1 szt.)
  • mata 40 cm x 50 cm (20 szt.)
  • rękaw o 7,5 cm x 1,2 m (2 szt.)
  • gogle (1 szt.)
  • rękawice (1 para)
  • kombinezon (1 szt.)
  • półmaska (1 szt.)
  • worek na odpady niebezpieczne (1 szt.)

SORB-UNI-SET25

Zestaw sorbentów uniwersalnych ADR - 25 l.

 • przystosowany do szybkiego usuwania wycieków podczas wystąpienia awarii środowiskowej
 • kompaktowy rozmiar zestawu ułatwia szybkie przedostanie się na miejsce wycieku oraz sprzyja przechowywaniu
 • w skład zestawu wchodzą:
  • torba na zestaw (1 szt.)
  • mata 40 cm x 50 cm (20 szt.)
  • rękaw o 7,5 cm x 1,2 m (2 szt.)
  • gogle (1 szt.)
  • rękawice (1 para)
  • kombinezon (1 szt.)
  • półmaska (1 szt.)
  • worek na odpady niebezpieczne (1 szt.)
zurück: Gesundheit und Sicherheit - Wissen und Recht
Zeigen in anderen Sprachen an:Wissen-zone: Sorbens PL * Wissen-zone: Sorbens EN * Wissen-zone: Sorbens RU
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )