OCHRONA RĄK

ochrona rąk

Ręce pracownika są najbardziej narażoną na uszkodzenia i urazy częścią ciała. Warto zaznaczyć, że aż 44% urazów powstałych podczas pracy dotyczy właśnie kończyn górnych.

Pobierz artykuł w formacjie PDF

Kategorie rękawic a poziom ochrony

W zależności od rodzaju ryzyka na jakie może być narażony pracownik podczas pracy, w dyrektywie 89/686/EWG środki ochrony indywidualnej podzielone są na trzy kategorie bezpieczeństwa. Dany podział dotyczy także ochrony rąk.

Kategoria I

Do tej kategorii zalicza się rękawice, które zapewniają podstawowy poziom ochrony
i przeznaczone są do stosowania przy pracach w warunkach niskiego ryzyka
.
Rękawice należące do tej kategorii muszą spełniać normę EN420, która określa wymagania ogólne i metody badań dla rękawic ochronnych. Przykładami tego rodzaju rękawic
RNYDO, RNYLON, RDO, RLCJ-PAWA, RLEVEREST, RMC-FORNAX, a ich zadaniem jest głównie ochrona przed uszkodzeniami naskórka czy temperaturą nie wyższą niż 50°C.

RNYDORNYDO
RNYLONRNYLON
RDORDO
RLCJ-PAWARLCJ-PAWA
RLEVERESTRLEVEREST
RMC-FORNAXRMC-FORNAX

Kategoria II

Rękawice w tej kategorii dedykowane są pracownikom, którzy w trakcie wykonywania pracy narażeni są na średnie ryzyko uszkodzenia kończyn górnych. Do tej grupy zaliczymy środki ochrony rąk zabezpieczające przede wszystkim przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz te, które zapewniają ochronę przed ciepłem i zimnem. W przypadku rękawic z kategorii II spotkamy się najczęściej z normą EN388 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi). Norma ta ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przed ścieraniem, przecięciem ostrym przedmiotem, przekłuciem i rozdarciem. Rękawice zaklasyfikowane do kategorii II to np. DRAGON, RLEVEL5-NI/PU, COSMIC-5, BRUKBEN, RBI-VEX, NITRIFOM, NITRIX, VIOLIN, OCEAN, RWD, RIGLOTER.

DRAGONDRAGON
RLEVEL5-NIRLEVEL5-NI
RLEVEL5-PURLEVEL5-PU
COSMIC-5COSMIC-5
BRUKBENBRUKBEN
RBI-VEXRBI-VEX
NITRIFOMNITRIFOM
NITRIXNITRIX
VIOLINVIOLIN
OCEANOCEAN
RWDRWD
RIGLOTERRIGLOTER

Kategoria III

W sytuacjach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia dłoni ochronę stanowią rękawice kategorii III. Są one polecane podczas pracy ze szczególnie agresywnymi chemikaliami czy przy pracy pod wysokim napięciem, itp. Produkty należące do tej kategorii to rękawice takie jak np.
RNIT-SEM-XPERT, RNIT-SEM-XTRA, RAVERSAT87-195, RAALPHAT58-270, RATOUCHN92-600,
które spełniają m.in. normę EN374 (rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami) oraz zarękawki TYCH-C-SL
oraz TYCH-F-SL, które stanowią ochronę przedramienia.

RAVERSAT87-195RAVERSAT87-195
RAALPHAT58-270RAALPHAT58-270
RATOUCHN92-600RATOUCHN92-600
RNIT-SEM-XPERTRNIT-SEM-XPERT
RNIT-SEM-XTRARNIT-SEM-XTRA
TYCH-C-SL TYCH-C-SL
TYCH-F-SL TYCH-F-SL

Do wyboru do koloru!

Rynek artykułów BHP oferuje bardzo szeroką gamę rękawic ochronnych, które różnią się od siebie nie tylko kategorią, ale też materiałem czy tworzywem, z którego są wykonane lub którym są powlekane. To właśnie materiał wykonania decyduje w dużej mierze o tym, w jakim środowisku i do jakich prac dane rękawice sprawdzą się najlepiej.

Rękawice skórzane i wzmacniane skórą

Wśród rękawic ochronnych ze skóry wyróżnia się te wykonane w całości ze skóry
(np. HONEYBEE, RLCSWLUX) lub skórzano-tkaninowe (DIGERRY, RLNEOX, RLTOPER). Tego rodzaju rękawice zalecane są przede wszystkim do prac przeładunkowych, transportowych oraz porządkowych. Także rękawice spawalnicze, takie jak
np. HONEYBEE, WELDOGER, YELLOWBEE spełniające normę EN12477 wykonane są
w całości ze skóry.

HONEYBEEHONEYBEE
RLCSWLUXRLCSWLUX
DIGERRYDIGERRY
RLNEOXRLNEOX
RLTOPERRLTOPER
WELDOGERWELDOGER
YELLOWBEEYELLOWBEE

Rękawice dzianinowe i tkaninowe

Rękawice dzianinowe i tkaninowe mają inne właściwości w zależności od rodzaju użytej tkaniny. Powszechnie stosowana jest nie elektryzująca się i wygodna w noszeniu bawełna (np. RMICRON, RMICROLUX).

RMICRONRMICRON
RMICROLUXRMICROLUX
RWDRWD
IGLOTEXIGLOTEX
WINCUT3WINCUT3


Przędza akrylowa wykorzystywana jest zwłaszcza w produkcji rękawic ocieplanych (np. RWD, IGLOTEX, WINCUT3). Poliester, zwany terylenem, jest odporny na przesiąkanie i szybko wysycha. Przykładami rękawic wykonanych z poliestru są RTENA, RTENI, OX-DOTUA.

RTENARTENA
RTENIRTENI
OX-DOTUAOX-DOTUA


Powszechne są także rękawice wykonane z nylonu z uwagi na odporność chemiczną tkaniny na tłuszcze, oleje i benzynę, a także na niską ścieralność i wysoką odporność na rozciąganie (RNYLA, RNYLON, VIOLIN, OCEAN).

RNYLARNYLA
RNYLONRNYLON
VIOLINVIOLIN
OCEANOCEAN


Wśród rękawic ochronnych znajdują się również te wykonane z odpornego na przecięcia i nie topiącego się kevlaru® (np. RKEVSTRENI, RJ-KEVLAR). Natomiast dzięki zastosowaniu przędzy HDPE rękawice z niej wykonane charakteryzują się dużą odpornością na przecięcia, ścieranie czy rozdarcie (np. R-CUT5FOOD, R-CUT5FULL-NI, R-CUT3-LA).

RKEVSTRENIRKEVSTRENI
RJ-KEVLARRJ-KEVLAR
R-CUT5FOODR-CUT5FOOD
R-CUT5FULL-NIR-CUT5FULL-NI
R-CUT3-LAR-CUT3-LA

Rękawice powlekane

Dla zwiększenia właściwości ochronnych rękawic oraz ich zastosowania, rękawice dzianinowe powlekane są m.in. elastycznym i odpornym na rozciąganie lateksem
(np. LATEFOM, NYLANEX, COSMIC-5, OX-LATEKS) lub innymi tworzywami sztucznymi,
np. odpornym na oleje i tłuszcze nitrylem (NITRIX, RBLACKCUT, RNITNS, RNITNP, RECONITFULL, RNIT-VIS). Stosowany jako oblanie poliuretan. Przykładem są rękawice RNYPO, RTEPO czy POLIUREX.

LATEFOMLATEFOM
NYLANEXNYLANEX
COSMIC-5COSMIC-5
OX-LATEKSOX-LATEKS
NITRIXNITRIX
RBLACKCUTRBLACKCUT
RNITNSRNITNS
RNITNPRNITNP
RECONITFULLRECONITFULL
RNIT-VISRNIT-VIS
RNYPORNYPO
RTEPO RTEPO
POLIUREXPOLIUREX

Rękawice wykonane w całości z tworzyw
sztucznych lub gumy

Tego rodzaju rękawice stosowane są dla zapewnienia ochrony przed urazami mechanicznymi w środowisku wilgotnym lub czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Do produkcji takich rękawic stosowany jest m.in. lateks (GOSFLOW, RF, RALAT-SEM-P), winyl – PCW (np. RVIN, RVIN-BEZP) czy nitryl (RNIT-VEX, RNITRIO, ALLOGENA).

GOSFLOWGOSFLOW
RFRF
RALAT-SEM-PRALAT-SEM-P
RVINRVIN
RVIN-BEZPRVIN-BEZP
RNIT-VEXRNIT-VEX
RNITRIO RNITRIO
ALLOGENAALLOGENA

Rękawice metalowe

Ochronę rąk stanowią również rękawice metalowe,wykonane zazwyczaj z siateczki ze stali nierdzewnej. Tego rodzaju środki ochronne mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w trakcie operacji krojenia z użyciem noży, ostrzy i pił z napędem używanych w zakładach przetwórstwa żywności i w przemyśle tekstylno-skórzanym. Przykładem tego rodzaju rękawic są np. RNIROX-2000 spełniające wymogi normy EN1082-1 (ochrona przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi) oraz RNIROX-EASY, które dodatkowo chronią przed przecięcie nożem napędowym (EN14328).

RNIROX-2000RNIROX-2000
RNIROX-EASYRNIROX-EASY

Rękawice biologiczne

Na uwagę zasługują także środki ochrony skóry, do których zaliczane są specjalne kremy, żele i maści ochronne określane często jako rękawice biologiczne (RSECOL, HK-SECOSAN). Podstawowym zadaniem takiej ochrony jest m.in. uniemożliwienie lub zmniejszenie przesiąkania i absorbcji niebezpiecznych substancji przez skórę, zmniejszenie ryzyka starcia naskórka. Dodatkowo takie preparaty ułatwiają oczyszczenie skóry po pracy. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju ochrona nie zabezpiecza przed urazami mechanicznymi, zimnem czy gorącem, a także substancjami żrącymi, toksycznymi oraz cząstkami ścierającymi. Dla ochrony przed tymi czynnikami zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

RSECOLRSECOL
HK-SECOSANHK-SECOSAN

Dobrze dobrane znaczy bezpieczne

Tak, jak wszystkie środki ochrony indywidualnej, także rękawice wymagają odpowiedniego dobrania. To właśnie prawidłowy dobór, a nie jedynie ich stosowanie, jest gwarancją bezpieczeństwa. Wybierając rękawice należy zwrócić przede wszystkim uwagę przede wszystkim na ich właściwości ochronne, a także rozmiar oraz z jakiego materiału są wykonane. Niezwykle istotne jest upewnienie się, że dany produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i certyfikowany.

Nie ryzykuj,
bądź bezpieczny!

Jak pokazują statystyki, stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, a w tym przypadku zwłaszcza rękawic ochronnych, pomogło zapobiec 71% urazów rąk i dłoni. Jest to bardzo kluczowe patrząc szczególnie na fakt, iż 21% przypadków orzeczonej całkowitej niepełnosprawności powstałej na skutek wypadku w pracy to właśnie urazy kończyn górnych.

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Knowledge zone - hand protection PL * Knowledge zone - hand protection RU * Knowledge zone - hand protection DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )