Hełmyochronne

Czy wiesz jak dopasować hełm, aby stanowił jak najlepszą ochronę dla Twojej głowy?

Zastanawiałeś się kiedyś czy dany kolor hełmu coś oznacza?

Masz wątpliwości kiedy powinieneś wymienić hełm na nowy?

JUŻ SPIESZYMY Z POMOCĄ!

Pobierz artykuł w formacie PDF

Sprawdź, dopasuj, pracuj bezpiecznie!

O tym, że warto stosować ochronę głowy na stanowiskach pracy, gdzie jest ona narażona na urazy chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Należy jednak pamiętać, że samo noszenie hełmu nie zawsze daje gwarancję bezpieczeństwa, a dopiero jego właściwe dopasowanie sprawia, że poziom ochrony jest odpowiedni. Na co zwrócić uwagę, aby hełm ochronny prawidłowo spełniał swoją funkcję?

Po pierwsze upewnij się, że wybrany hełm spełnia wymagania normy EN 397 odnośnie przemysłowych hełmów ochronnych. Dzięki temu zyskasz pewność, że m.in. użyty materiał, parametry konstrukcyjne czy zdolności amortyzacji są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony.

Następnie określ rodzaj pracy, a także branżę, w której ma być użytkowany hełm. Modele hełmów różnią się budową i właściwościami w zależności od tego, do jakich prac są przeznaczone. Wybierając hełm należy także zwrócić uwagę na zakres temperatur w miejscu pracy oraz czy powinien posiadać inne specjalne właściwości, np. elektroizolacyjne, odporność na działanie odprysków stopionego metalu, wentylację czy możliwość dołączenia akcesoriów.

Sprawdź czy termin ważności hełmu nie dobiega końca lub nie jest przekroczony. Czas użytkowania hełmu zazwyczaj jest określony przez producenta i wynosi najczęściej od 2 do 5 lat.

helmetdata

Przykładowe oznaczenie daty produkcji.

Jak to jest zrobione?Czyli krótko o konstrukcji hełmu

Modele hełmów mogą się różnić, ale w każdym z nich można wyróżnić podstawowe elementy składające się na całość konstrukcyjną.

Skorupa

stanowi zewnętrzną część hełmu i nadaje mu odpowiedni kształt. Rodzaj jej wykonania zależy od typu hełmu i może być ona wyposażona w daszek, wentylatory, uchwyty do zamontowania akcesoriów oraz posiadać inne specjalne elementy. Skorupa większości hełmów wykonana jest z tworzywa ABS lub HDPE. Mimo, że oba te materiały są rodzajami plastiku, oba mają inne właściwości, dlatego tworzywo powinno być dobrane do rodzaju oraz środowiska wykonywanej pracy.

więźba

stanowi zewnętrzną część hełmu i nadaje mu odpowiedni kształt. Rodzaj jej wykonania zależy od typu hełmu i może być ona wyposażona w daszek, wentylatory, uchwyty do zamontowania akcesoriów oraz posiadać inne specjalne elementy. Skorupa większości hełmów wykonana jest z tworzywa ABS lub HDPE. Mimo, że oba te materiały są rodzajami plastiku, oba mają inne właściwości, dlatego tworzywo powinno być dobrane do rodzaju oraz środowiska wykonywanej pracy.

pasek podbródkowy

jest elementem dodatkowym, który zabezpiecza przed spadaniem hełmu z głowy użytkownika w momencie pochylania się. Paski podbródkowe posiadają regulację oraz możliwość odpięcia.

pasek główny

jest częścią więźby, która opasa głowę użytkownika i pozwala na stabilne osadzenie hełmu na głowie. Najczęściej posiada możliwość regulacji obwodu (za pomocą paska lub pokrętła). W niektórych modelach po wewnętrznej stronie pasa głównego znajduje się potnik, który wchłania pot z czoła i zapewnia większy komfort użytkowania.

Kolor ma znaczenie!

Czy wiesz, że za kolorem hełmu może się kryć funkcja, jaką pełni jego użytkownik? Coraz więcej branż wprowadza właśnie takie rozróżnienie, aby móc szybko zidentyfikować kto jest za co odpowiedzialny w danym w miejscu pracy. Można to w szczególności zaobserwować w budownictwie, gdzie przyjmuje się, że:

Hełmy w kolorze BIAŁYM użytkowane są zazwyczaj przez inwestorów, kierowników budowlanych, inżynierów, a także gości.

Hełmy w kolorze NIEBIESKIM są często dedykowane dla firm podwykonawczych pracujących dla generalnego wykonawcy. Nierzadko można w nich spotkać także inżynierów budowy.

Kolor ŻÓŁTY przeznaczony jest zazwyczaj dla pracowników fizycznych generalnego wykonawcy.

Hełmy CZERWONE zwyczajowo noszą praktykanci uczący się zawodu.

W hełmach w kolorze ZIELONYM lub POMARAŃCZOWYM spotkamy pracowników służby BHP, w tym koordynatorów BHP.

Czy to już czas na nowy hełm?

Termin ważności hełmu jest określony przez producenta i nie należy go użytkować po jego upływie. Istnieje też kilka przesłanek, które świadczą o tym, że hełm podlega wymianie nawet jeśli długość okresu użytkowania jeszcze nie dobiegła końca. Jedną z oznak tego jest jego uszkodzenie. Nawet jeśli na skorupie zauważalne są niewielkie pęknięcia, hełm traci swoje właściwości ochronne. Jeśli tylko zauważysz, że hełm jest uszkodzony, niezwłocznie wymień go na nowy! Samodzielne naprawianie i modyfikowanie hełmu jest zabronione, a konserwację hełmu należy przeprowadzać tylko metodami zalecanymi przez producenta. W innym przypadku wycofaj hełm z użytkowania.

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Knowledge zone-protective helmets PL * Knowledge zone-protective helmets RU * Knowledge zone-protective helmets DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )