PRACE BRUKARSKIE zagrożenia i odpowiednia ochrona

Na pracę brukarza składa się wiele czynności, które wykonywane bez odpowiedniej ochrony mogą szkodliwie oddziaływać na zdrowie pracownika. W co powinien być ubrany i wyposażony brukarz, aby uczynić swą pracę bezpieczniejszą i bardziej komfortową?

Pobierz artykuł w formacie PDF

Bez nakolanników ani rusz!

Bardzo duża część prac brukarskich wykonywana jest w pozycji klęczącej. Dlatego też obowiązkiem brukarza jest bezwzględne stosowanie nakolanników, które chronią kolana oraz zapobiegają stłuczeniom i obtarciom. Ochronniki, takie jak ONSTONE czy ONYB dzięki miękkiej wkładce zwiększają komfort użytkownika, a paski mocujące zapinane na rzepy pozwalają na ich odpowiednie dopasowanie. Niektóre modele tak jak ONTOP, oprócz zastosowanej miękkiej wkładki, dodatkowo wypełnione są żelem, który zapewnia użytkownikowi jeszcze większą wygodę. Dodatkowym atutem stosowania nakolanników jest również ochrona odzieży przed przetarciem. Istnieje też możliwość stosowania wkładek nakolannikowych, które można wsunąć do specjalnych otworów w spodniach. Używanie wkładek ONDUMBLEDOR, ONKINGBEE zwiększa wygodę i komfort pracownika podczas wykonywanej pracy w pozycji klęczącej.

ONSTONE
ONYB
ONTOP
ONKINGBEE
ONDUMBLEDOR

Rękawice dla brukarzy ochrona rąk, lecz nie tylko

Ręce brukarza są szczególnie narażone na obtarcia oraz stłuczenia, dlatego podstawowym wyposażeniem każdego brukarza powinny być rękawice ochronne. Szczególnie polecane rękawice dla tej profesji to odporne na ścieranie rękawice powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą jak BRUKBEN, RECOREX czy REXG. Do prac brukarskich należy również obsługa zagęszczarki do gruntu, ubijaczki czy młota pneumatycznego, które ze względu na emanowane wibracje są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i mogą prowadzić do poważnych schorzeń m.in. naczyń krwionośnych, mięśni oraz nerwów rąk. Operatorzy tych urządzeń powinni zakładać rękawice antywibracyjne spełniające wymagania normy EN10819, które dzięki właściwościom tłumiąco-wibroizolacyjnym redukują i tłumią generowane przez nie drgania. Takie właściwości posiadają rękawice VIBRATON, które nie wzmacniają drgań przekazywanych z rękojeści narzędzia na dłoń operatora, a dodatkowo są wygodne w użytkowaniu i nie stwarzają trudności w operowaniu narzędziem.

BRUKBEN
REXG
VIBRATON
RECOREX

Nie narażaj słuchu!

Urządzenia wykorzystywane w pracach brukarskich oprócz silnych drgań i wibracji emanują także hałas o bardzo dużym natężeniu. Dopuszczalny poziom natężenia hałasu to 85dB, podczas gdy młot pneumatyczny wytwarza hałas o natężeniu około 130 dB. Dlatego też bardzo istotne jest dobranie odpowiednich ochronników słuchu – nauszników przeciwhałasowych takich jak np. OSB, OS-SUPER, OSC, 3M-PELTOR-X3 czy też wkładek przeciwhałasowych np. OSZ-500, 3M-OS-1100.

OSB
3M-OS-1100
OSC
OS-SUPER
3M-PELTOR-X3
OSZ-500

Pamiętaj o ochronie nóg!

Stopy to kolejna część ciała, która narażona jest na uraz podczas wykonywania prac brukarskich. Obuwie noszone przez brukarzy powinno być wyposażone w podnosek chroniący stopę przed uderzeniem przez upadające przedmioty oraz w antypoślizgową podeszwę. W pracach brukarskich świetnie sprawdza się obuwie typu BRQAN, BCA, BCS, które oprócz wymienionych właściwości, dodatkowo posiada gumowy podnosek zabezpieczający obuwie przed ścieraniem się.

BCA
BRQAN
BCS

Niebezpieczne odpryski i pyły

GOG-ICE

Mechaniczne cięcie materiałów brukarskich takich jak kostka czy obrzeża wymaga od brukarza zastosowania odpowiedniej ochrony oczu i dróg oddechowych. Odpryski czy odłamki, a także pyły mogą uszkodzić gałkę oczną lub spowodować zaprószenie oczu. Noszenie w trakcie pracy gogli ochronnych jak GOG-ICE lub GOG-FRAMEB czy okularów ochronnych, np. OO-ALABAMA, OO-INDIANA stanowi odpowiednią ochronę dla narządu wzroku.

GOG-FRAMEB

Dla dróg oddechowych szczególnie groźne są pyły, dlatego przy cięciu materiałów brukarskich pracownicy powinni pracować wyłącznie w półmaskach np. MAS-F-FFP1, MAS-F-FFP2. Dla ograniczenia pylenia najlepiej cięcie kostki wykonywać jest na mokro.

OO-ALABAMA
MAS-F-FFP1
OO-INDIANA
MAS-F-FFP2

Dodatkowa ochrona

Z uwagi na to, że prace brukarskie mogą być wykonywane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko urazu głowy spowodowanego spadającymi czy przemieszczającymi się przedmiotami zaleca się stosowanie hełmów ochronnych jak np. KAS czy UNIVER-KAS, aby zapobiec urazom głowy. Dla pracowników wykonujących prace brukarskie przy ruchliwych drogach konieczne jest noszenie kamizelki ostrzegawczej z pasami odblaskowymi (KOS-5).

KAS
UNIVER-KAS
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Knowledge zone-paving Work PL * Knowledge zone-paving Work RU * Knowledge zone-paving Work DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )