Company
advertisements
Sorry, this content is not available in the selected language

tuesday, 30 march 2021 - Geneza symbolu produktu dla łatwiejszego zapamiętywania kodów produktów!

W szczegółach produktu pod opisem została dodana nowa tabela "Geneza symbolu". Znajdą tam Państwo opis poszczególnych elementów symboli naszych produktów. Mamy nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu i zapamiętaniu naszych kodów.

zobacz więcej...
ukryj

friday, 26 march 2021 - Praca spedycji w okresie Świąt Wielkanocnych

Praca spedycji w okresie Świąt Wielkanocnych przedstawia się następująco:

  • przesyłki nadane w piątek 2 kwietnia 2021 będą w doręczeniu we wtorek 6 kwietnia 2021; przesyłki z usługą dodatkową „doręczenie w sobotę” będą realizowane zgodnie ze zleceniem.
  • 3 kwietnia 2021 spedycja pracuje jak w każdą sobotę (Contact Center jest czynne do 14);
  • 5 kwietnia 2021 (poniedziałek) jest dniem świątecznym i ustawowo wolnym do pracy.

zobacz więcej...
ukryj

monday, 01 march 2021 - Podziel się z nami swoją opinią!

Już jest dostępna możliwość oceny produktu, sposobu spakowania poszczególnego kartonu, a także wyrażenia opinii na temat zrealizowanego zamówienia. Nowa opcja dostępna jest w raporcie pakowania zamówienia, który znajduje się w zakładce z fakturami na ird.rawpol.com oraz idok.rawpol.com (również na wersji mobilnej). Niebawem będzie też dostępna z pozycji powiadomienia o wysyłce towaru oraz po zeskanowaniu kodu QR, który znajduje się na etykiecie magazynowej. Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi opiniami i przesyłania komentarzy, abyśmy mogli doskonalić i ciągle podnosić jakość oferowanych produktów oraz usług, jakie oferujemy dla Państwa!

zobacz więcej...
ukryj

wednesday, 24 february 2021 - Żele antybakteryjne Medical Gel oraz 3M Nexcare - ważna informacja

Uprzejmie informujemy, iż na etykiecie żeli antybakteryjnych Medical Gel poj. 400 i 500 ml (nasz symbol produktu ANBA-MEDICALZEL oraz ANBA-MEDICALZEL05) wyprodukowanych prze firmę Victory Couture nie został umieszczony numer pozwolenia dot. produktów biobójczych, dlatego prosimy o wstrzymanie ich sprzedaży do momentu przygotowania etykiety ze stosownymi informacjami i wkrótce poinformujemy o dalszych działaniach.

Jednocześnie informujemy, iż podmiot wprowadzający do obrotu żele antybakteryjne 3M Nexcare (nasz symbol produktu ANBA-3M-ZEL) nie wystąpił w stosownym czasie o pozwolenie dotyczące produktów biobójczych, tym samym również prosimy o wstrzymanie ich sprzedaży i użytkowania do czasu wyjaśnienia sprawy i uzyskanie stosownego pozwolenia oraz przygotowania etykiet.

W przypadku sprzedaży czy udostępnienia przedmiotowych żeli innym podmiotom prosimy o przekazanie im powyższych informacji.

zobacz więcej...
ukryj

wednesday, 28 october 2020 - Od dziś za przesyłkę zapłacisz u kuriera kartą płatniczą!

Wybierając w zamówieniu opcję pobranie oraz dostawę DPD, za odbieraną przesyłkę mogą Państwo zapłacić kurierowi gotówką albo kartą płatniczą.

zobacz więcej...
ukryj
ad
Back: Information
View in other languages:classifieds PL * classifieds RU * classifieds DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )