Company
advertisements
Sorry, this content is not available in the selected language

tuesday, 30 march 2021 - Geneza symbolu produktu dla łatwiejszego zapamiętywania kodów produktów!

W szczegółach produktu pod opisem została dodana nowa tabela "Geneza symbolu". Znajdą tam Państwo opis poszczególnych elementów symboli naszych produktów. Mamy nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu i zapamiętaniu naszych kodów.

zobacz więcej...
ukryj

friday, 26 march 2021 - Praca spedycji w okresie Świąt Wielkanocnych

Praca spedycji w okresie Świąt Wielkanocnych przedstawia się następująco:

 • przesyłki nadane w piątek 2 kwietnia 2021 będą w doręczeniu we wtorek 6 kwietnia 2021; przesyłki z usługą dodatkową „doręczenie w sobotę” będą realizowane zgodnie ze zleceniem.
 • 3 kwietnia 2021 spedycja pracuje jak w każdą sobotę (Contact Center jest czynne do 14);
 • 5 kwietnia 2021 (poniedziałek) jest dniem świątecznym i ustawowo wolnym do pracy.

zobacz więcej...
ukryj

monday, 01 march 2021 - Podziel się z nami swoją opinią!

Już jest dostępna możliwość oceny produktu, sposobu spakowania poszczególnego kartonu, a także wyrażenia opinii na temat zrealizowanego zamówienia. Nowa opcja dostępna jest w raporcie pakowania zamówienia, który znajduje się w zakładce z fakturami na ird.rawpol.com oraz idok.rawpol.com (również na wersji mobilnej). Niebawem będzie też dostępna z pozycji powiadomienia o wysyłce towaru oraz po zeskanowaniu kodu QR, który znajduje się na etykiecie magazynowej. Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi opiniami i przesyłania komentarzy, abyśmy mogli doskonalić i ciągle podnosić jakość oferowanych produktów oraz usług, jakie oferujemy dla Państwa!

zobacz więcej...
ukryj

wednesday, 24 february 2021 - Żele antybakteryjne Medical Gel oraz 3M Nexcare - ważna informacja

Uprzejmie informujemy, iż na etykiecie żeli antybakteryjnych Medical Gel poj. 400 i 500 ml (nasz symbol produktu ANBA-MEDICALZEL oraz ANBA-MEDICALZEL05) wyprodukowanych prze firmę Victory Couture nie został umieszczony numer pozwolenia dot. produktów biobójczych, dlatego prosimy o wstrzymanie ich sprzedaży do momentu przygotowania etykiety ze stosownymi informacjami i wkrótce poinformujemy o dalszych działaniach.

Jednocześnie informujemy, iż podmiot wprowadzający do obrotu żele antybakteryjne 3M Nexcare (nasz symbol produktu ANBA-3M-ZEL) nie wystąpił w stosownym czasie o pozwolenie dotyczące produktów biobójczych, tym samym również prosimy o wstrzymanie ich sprzedaży i użytkowania do czasu wyjaśnienia sprawy i uzyskanie stosownego pozwolenia oraz przygotowania etykiet.

W przypadku sprzedaży czy udostępnienia przedmiotowych żeli innym podmiotom prosimy o przekazanie im powyższych informacji.

zobacz więcej...
ukryj

wednesday, 28 october 2020 - Od dziś za przesyłkę zapłacisz u kuriera kartą płatniczą!

Wybierając w zamówieniu opcję pobranie oraz dostawę DPD, za odbieraną przesyłkę mogą Państwo zapłacić kurierowi gotówką albo kartą płatniczą.

zobacz więcej...
ukryj

friday, 24 july 2020 - Wróciła możliwość odbioru własnego z magazynu spedycji!

Pamiętaj o zachowaniu zalecanych środków ostrożności - dbaj o zdrowie swoje i Twoich najbliższych.

zobacz więcej...
ukryj

wednesday, 22 july 2020 - Raport z pakowania przesyłki już dostępny!

Sprawdź jak był spakowany towar z twojego zamówienia - zawartość przesyłki oraz poszczególnych kartonów w jednym miejscu. Więcej informacji na w sekcji IRD serwisu zakupowego, lub IRD.rawpol.com.

zobacz więcej...
ukryj

tuesday, 21 july 2020 - Nauszniki przeciwhałasowe OSY - ważna informacja

Raw-Pol Stefański sp.j. z siedzibą w Julianowie informuje, że wprowadzone do obrotu nauszniki przeciwhałasowe OSY model EY22-1 o numerze partii 100120192060 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, ze względu na brak odpowiedniego dopasowania nauszników (zbyt silne dociskanie czasz nauszników przeciwhałasowych oraz zbyt duża wartość ciśnienia poduszek uszczelniających negatywnie oddziałujących na głowę użytkownika), co sprawia, że wyrób nie zapewnia odpowiedniej ochrony użytkownika i stwarza zagrożenie dla jego zdrowia. Powyższe ogłoszenia publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

zobacz więcej...
ukryj

monday, 22 june 2020 - Zakupy mobilne już dostępne!

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że dostępna jest już możliwość składania zamówień również w wersji mobilnej. Zapraszamy do korzystania z serwisu rawpol.com z urządzeń mobilnych!

zobacz więcej...
ukryj

thursday, 18 june 2020 - Raw-Pol na YouTube

Odwiedź nasz kanał na YouTube - informacje, nowości i wiele ciekawostek. Zapraszamy!

zobacz
zobacz więcej...
ukryj

friday, 12 june 2020 - Nauszniki przeciwhałasowe OSY - ważna informacja

W związku ze wszczęciem postępowania dotyczącego zgodności ze wszystkimi wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425 nauszników przeciwhałasowych OSY EY22-1 nr partii 100120192060 informujemy, iż w toku kontroli zostały wykonane testy na siłę docisku sprężyny dociskowej, ciśnienia poduszek uszczelniających, zmianę siły docisku sprężyny dociskowej oraz tłumienie wtrąceń, a także badania organoleptyczne, z czego nie wszystkie pobrane próbki otrzymały wynik mieszczący się w wytycznych normy PN-EN 352-1:2005 w zakresie siły docisku sprężyny dociskowej oraz ciśnienia poduszek uszczelniających, nauszniki w pozostałych badaniach uzyskały wynik pozytywny. W związku z powyższymi wątpliwościami co do zgodności nauszników ze wszystkimi wymogami rozporządzenia 2016/425, jeśli posiadają Państwo na stanie w/w nauszniki prosimy o przesłanie ich do nas, a my wystawimy Państwu korektę. Prosimy również o przekazanie tej informacji swoim klientom.

zobacz więcej...
ukryj

thursday, 16 april 2020 - rawpol.com - platforma możliwości!

Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym platformę rawpol.com

zobacz
zobacz więcej...
ukryj

monday, 30 march 2020 - Wprowadzamy numery wewnętrzne w połączeniach telefonicznych

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy podział na numery wewnętrzne. Połączą się Państwo z odpowiednim działem, określając temat rozmowy i wybierając jeden z poniższych numerów wewnętrznych:

 • 1 - Zamówienia, zapytania o cenę lub dostępność produktu.
 • 2 - If you prefer English.
 • 3 - Rozliczenia lub inne operacje księgowe.
 • 4 - Problemy z przesyłką lub otrzymanym towarem.
 • 5 - Pytanie odnośnie programów lojalnościowych RGPC.solutions czy Gold Points.
 • 6 - Deklaracje zgodności oraz dział certyfikacji.
 • 7 - Dostawy do magazynu RAW-POL.
 • 8 - Pozostałe sprawy.

Mogą Państwo także poczekać na połączenie z konsultantem, nie wybierając żadnego z powyższych numerów.

zobacz więcej...
ukryj

wednesday, 18 march 2020 - Ograniczenia w odbiorach własnych

Szanowni Państwo,

W związku z ogólną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa, wprowadzamy czasowe ograniczenie w odbiorach własnych z magazynu Raw-Pol.

Ograniczenie polega na tym, iż realizowane są zamówienia złożone wyłącznie za pomocą strony www.rawpol.com z oznaczoną planowaną godziną odbioru towaru.

W trosce o Państwa i pracowników firmy Raw-Pol pragniemy ograniczyć kontakt osobisty do minimum.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia oraz liczymy na wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, iż zamówienia złoże z formą dostawy 'wysyłka firmą spedycją' są realizowane jak dotychczas.

Zespół RAW-POL

zobacz więcej...
ukryj
ad
Back: Information
View in other languages:classifieds PL * classifieds RU * classifieds DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )