Sorry, but this content is not available in your language

ReBuGa.com (FAQ)

Gdzie otrzymam kod na promocje związaną z ReBuGą?

Kody promocyjne dostępne są po zalogowaniu na rebuga.com w dziale NAGRODY. W zależności od ilości zebranych RawCoin (nośnika wartości w świecie ReBuGa) można je wymienić na określoną nagrodę. Aby zebrać potrzebne RawCoin, wystarczy miło spędzić czas, grając w wybraną grę.

ReBuGa.com - co to takiego?

ReBuGa jest systemem gier rabatowych, dzięki któremu w łatwy sposób poznasz ofertę produktową firmy RAW-POL, spędzisz miło czas, a przy tym będziesz miał możliwość zdobycia wielu rabatów na produkty z naszej oferty. Zdobywaj RawCoiny i wymieniaj je na kupony rabatowe! Wejdź już dziś i wyGRAJ rabaty - www.rebuga.com

W jaki sposób mogę zdobyc ten rabat grając w gry?

W wybranych okresach organizowane są promocje związane z serwisem gier rabatowych ReBuGa. Aby otrzymać rabat cenowy na wybrane produkty objęte promocją, należy w okresie obowiązywania promocji wejść na stronę rebuga.com, zalogować się do serwisu i zagrać w ulubioną przez Państwa grę zdobywając odpowiednią ilość monet RawCoin. Po uzyskaniu wystarczającej ilości monet, wskazanej w materiałach informacyjnych opisujących daną promocję, należy odebrać kupon rabatowy i zrealizować go dokonując zakupów na rawpol.com.

Pomocniczy filmik pokazujący szczegółowo jak wymienić monety RawCoin na rabat znajdziecie Państwo na stronie rawpol.com w szczegółach produktu objętego daną promocją. Dodatkowe informacje znajdą Państwo także na stronie rawpol.com w zakładce Informacje, dalej ReBuGa.

Jak można zrealizować kupony rabatowe?

Kupon rabatowy możesz zrealizować na naszej platformie https://web.rawpol.com/ lub na stronie https://artbhp.pl/ - po wykupieniu rabatu możesz skorzystać z szybkiej opcji "Zrealizuj" - zostaniesz przeniesiony do miejsca gdzie go aktywujesz. Jeżeli zdecydujesz się na późniejszą realizację to skopiuj otrzymany kod i wpisz go we właściwym miejscu podczas składania zamówienia. Pamiętaj, iż rabat możesz uzyskać na konkretną linię produktów lub pomniejszyć kwotę zamówienia w zależności, który z nich wybierzesz!

ad
Back: Frequently Asked Questions (FAQ)
View in other languages:ReBuGa - FAQ PL * ReBuGa - FAQ RU * ReBuGa - FAQ DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )