Sorry, but this content is not available in your language

REIS Group Premium Club (FAQ)

Na czym polega Program RGPC

RGPC.SOLUTIONS to program prowizyjny, w ramach którego zbiera się punkty i wymienia na nagrody lub gotówkę.

RGPC, a Gold Points

Punkty GP uprawniają do otrzymania rabatu na fakturze, natomiast Punkty Premium można wymienić na nagrody, w tym przelew środków na kartę MasterCard.

Czy punkty PP da się zamienić na GP?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości, natomiast program jest wciąż udoskonalany, dlatego w przyszłości nie wykluczamy tej opcji. Proszę jednak pamiętać, że istnieje możliwość zamiany niewykorzystanych GP na PP.

Kod Partnera - czy trzeba go podawać za każdym razem?

Tak, jeśli chcesz skorzystać z benefitów Programu, musisz za każdym razem wpisać Kod Partnera

Aliasy dla kodów

Po zalogowaniu na stronie RGPC.solutions w zakładce "Kody rabatowe" można ustawić aliasy do swoich kodów, dzięki czemu nie trzeba używać ich w wersji numerycznej.

Czy mogę jeszcze jakoś otrzymać punkty do złożonego już zamówienia, jeśli nie wpisałam kodu?

Niestety nie ma takiej możliwości do zrealizowanego już zamówienia. Jeśli zamówienie nie jest jeszcze w realizacji, można skorzystać z opcji edycji zamówienia i tym samym złożenia go ponownie z Kodem Partnera.

Jakie nagrody są w Programie?

W programie mamy ponad 2000 atrakcyjnych nagród, w tym rozmaite nagrody rzeczowe lub wycieczki. Ponadto zebrane Punkty Premium można zamienić na gotówkę w postaci przelewu na kartę MasterCard i nią dokonywać płatności i wypłat.

Czy można przeczytać informację o Programie,jeszcze przed rejestracją?

Oczywiście przed rejestracją do Programu można zapoznać się z dodatkowymi informacjami. Podczas procesu zatwierdzania zamówienia powinien wyświetlić się baner informujący o Punktach Premium do odbioru za to zamówienie. Po kliknięciu w prawym górnym rogu znajduje się zakładka "Więcej informacji".

Czy mogę sprawdzić, czy do danego zamówienia naliczyły mi się punkty?

Aby sprawdzić, czy do danego zamówienia naliczyły się Punkty Premium, należy zalogować się na https://rgpc.solutions, a następnie wyszukać numer odpowiedniego zamówienia w zakładce "Moje Punkty".

Czy osoba której przekażę kod rabatowy może zostać Partnerem programu? I jakie są tego konsekwencje?

Osoba, która użyła Państwa Kodu Partnera podczas składania zamówienia i stała się Państwa Znajomym, również może zostać Partnerem Programu RGPC.solutions, jeżeli dokona rejestracji. Wciąż jednak będą Państwo otrzymywali prowizję wynikającą z Kodu Partnera, którego użył Znajomy, nawet jeśli podczas składania zamówień będzie wpisywał inny kod. Dodatkowo, jeżeli Państwa Znajomy zaprosi swoich Znajomych, to otrzymają Państwo nagrody w wysokości 3% wartości ich zamówień.

Jak zobaczyć, ile mam już punktów?

Ilość Punktów Premium w Programie RGPC.solutions można sprawdzić po zalogowaniu na https://rgpc.solutions w zakładce "Moje Punkty".

Problem z logowaniem Cały czas wyświetla się wiadomość : Błędny kod logowania

Przy pierwszym logowaniu zalecamy, ze względu na złożoność hasła, aby skopiować go z wiadomości mailowej i wkleić do okna logowania. Jeżeli mimo zastosowania powyższej instrukcji nadal będzie występował problem, prosimy o przesłanie informacji przez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Informujemy również, że już przy pierwszym logowaniu jest możliwość zmiany hasła.

Udało mi się zmienić hasło jednak nie mogę sie w dalszym ciągu zalogować

Rekomendujemy próbę ponownej zmiany hasła według poniższej instrukcji:

  1. Prosimy o przejście na stronę https://rgpc.solutions/
  2. Następnie należy podać swój Kod Partnera i poniżej kliknąć „Nie pamiętasz hasła?”
  3. Pojawi się prośba o uzupełnienie Kodu oraz adresu e-mail. Następnie należy kliknąć „Odzyskaj hasło”
  4. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link resetujący stare hasło. Link aktywny jest godzinę
  5. Po kliknięciu w link pojawi się okno pozwalające wprowadzić nowe hasło. Prosimy o zwrócenie uwagi na wielkość liter

Czy mój klient będzie miał możliwość użycia mojego kodu Partnera podczas składania zamówienia, ale na moim artbhp.pl?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości, natomiast program jest wciąż udoskonalany, dlatego w przyszłości nie możemy wykluczyć takiej opcji. Dziękujemy oraz prosimy o przekazywanie wszelkich uwag związanych z Programem RGPC.solutions

Czy muszę zapłacić za zamówioną nagrodę?

Nie, nagrody dostępne w Programie można otrzymać jedynie posiadając odpowiednią liczbę Punktów Premium. Nie jest konieczna ani możliwa zapłata pieniężna.

Czy jeżeli wezmę punkty Premium w programie RGPC.solutions to w dalszym ciagu naliczają mi się GP i inne promocje?

Tak, RGPC.solutions to dodatkowy program. Korzystanie z niego nie ma wpływu na korzystanie z innych promocji.

Kiedy otrzymam zamówioną nagrodę?

Realizacja Nagród w Programie trwa zazwyczaj kilka dni roboczych (maksymalnie około 21 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia). Poszczególne Nagrody z zamówienia mogą mieć różny czas realizacji i zostać zrealizowane w różnych odstępach czasowych. Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie rgpc.solutions po zalogowaniu, w zgłoszeniu podając numer zamówienia. Koordynator Programu sprawdzi postęp w realizacji zamówienia i udzieli odpowiedzi.

Czy w nowym celu do wykonania dotyczącym otrzymania extra 50 000 PP, wymiana PP na doładowanie karty Mastercard jest traktowane jako wymiana na Nagrodę?

Doładowanie karty Mastercard jest wymianą zdobytych punktów Premium na Nagrodę, także dzięki temu również można zrealizować cel i otrzymać extra 50 000 Punktów Premium.

Czy otrzymam fakturę do zamówionej nagrody?

Nie, jedynie potwierdzenie złożenia zamówienia na daną nagrodę

Czy muszę jeszcze coś dopłacić do nagrody?

Nie, żadna dopłata pieniężna nie jest wymagana ani konieczna.

Chciałbym zrobić przelew na kartę MasterCard i mam 100 000 punktów. Ile pieniędzy otrzymam?

100 Punktów Premium = 1 PLN. Zgodnie z tym przelicznikiem 100 000 Punktów Premium to 1 000 PLN.

Witam Z uwagi na fakt, że otrzymane nagrody lub doładowanie karty płatniczej firma powinna wykazać jak przychód do opodatkowania, Czy dostaniemy po doładowaniu taką informację w formie oficjalnej?

W celu rozliczenia wartości Nagród można użyć dokumentu potwierdzającego jej wartość, który dostępny jest po zalogowaniu na https://rgpc.solutions w zakładce "Historia zamówionych Nagród".

Czy za udział w Programie jest pobierana dodatkowa opłata np. miesięczna?

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny, dodatkowo w dalszym ciągu korzystają Państwo z wszystkich innych promocji dostępnych na rawpol.com jak promocje cenowe czy zbieranie punktów GP.

ad
Back: Frequently Asked Questions (FAQ)
View in other languages:Reis Group Rremium Club - FAQ PL * Reis Group Rremium Club - FAQ RU * Reis Group Rremium Club - FAQ DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )