Sorry, but this content is not available in your language

Baza wiedzy - (FAQ)

Baza wiedzy i ciekawostek na temat produktów

Baza wiedzy - rodzaje czyściw

Czyściwo różni się kolorem oraz składem konkternego produktu, np. CZYMIXCOL MIX w skład wchodzą: koszule, prześcieradła, obrusy, spodnie materiałowe, miękki sztruks - 100 % bawełna. CZYMIXBIEL w skład wchodzą: koszule, prześcieradła, obrusy, spodnie materiałowe, miękki sztruks - 100 % bawełna. CZYFROCOL MIX w skład wchodzą: ręczniki, prześcieradła frotte, szlafroki. CZYTRY MIX pozbawione twardych elementów oraz pocięte na mniejsze kawałki w skład wchodzą podkoszulki. CZYTRYCOL MIX w skład wchodzą: podkoszulki, flanela, spodnie dresowe, bluzy dresowe, pozbawione twardych elementów oraz pocięte na mniejsze kawałki.

Baza wiedzy - kody CN/HS

Kod CN pojawia się w szczegółach produktu. Po wybraniu rozmiaru lub koloru produktu po lewej stronie pojawią się informacje o produkcie, a tam pole Kod HS.

Baza wiedzy - sposób pakowania rękawic nortex

Rękawice Nortex pakowane są po 12 par w małym opakowaniu i 120 par w kartonie zbiorczym. Sposób pakowania możesz sprawdzić w szczegółach produktu.

Baza wiedzy - Epidemia Bezpieczeństwa

Epidemia Bezpieczeństwa to witryna informacyjna dostępna w serwisie społecznościowym Facebook, która działa w czterech wymiarach (zakupowym, sprzedażowym, merytorycznym oraz lojalnościowym). Zostań fanem Epidemii Bezpieczeństwa i jeszcze lepiej zadbaj o odpowiednią ochronę w pracy i nie tylko.

Baza wiedzy - kody celne

Kody celne można sprawdzić przy danym produkcie po wyświetlenie jego szczegółów.

Baza wiedzy - tabele rozmiarów

Aby dobrać odpowiedni rozmiar skorzystaj z tabeli rozmiarów, która dostępna jest w szczegółach produktu po kliknięciu na konkretną jego wersję. Przekierowanie do tabeli znajduje sie w sekcji nad opisem produktu. Możesz też zobaczyć tabele bezpośrednio w części informacyjnej dot tabeli rozmiarów.

Baza wiedzy - deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności są udostępniane w szczegółach produktów w zakładce dokumenty. UWAGA: aby widzieć deklaracje, musisz się wcześniej zalogować!
Jeżeli przy produkcie nie ma załączonej deklaracji zgodności, oznacza to, że dokument jest aktualizowany.
Aby taki dokument otrzymać, zarejestruj zgłoszenie  przez iDOK

Baza wiedzy - gwarancja

W przypadku produktów marki REIS i OGRIFOX okres gwarancji na wady fabryczne to 3 lata. Jeżeli twoje zapytanie dotyczy marki COFRA, proszę zapoznaj się z punktem 6.7 regulaminu.
W przypadku pozostałych produktów reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, po zgłoszeniu poprzez panel iDOK.

Baza wiedzy - przeglądy okresowe produktów do pracy na wysokości

Produkty do pracy na wysokości muszą być przebadane, ponieważ bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości sprzętu. Sprzęt musi być kontrolowany co najmniej raz w roku. Badania okresowe powinny być przeprowadzane przez specjalistę ds. BHP, ściśle według procedur producenta.
Pamiętaj, że karta serwisowa jest dołączana do produktu. Przepisy prawne wymagają, aby dla produktów, które chronią przed upadkiem z wysokości były prowadzone karty serwisowe, gdzie wpisywane są szczegóły produktu i informacje z badań okresowych (przeglądów).
Badania takie należy przeprowadzać regularnie, zgodnie z zaleceniami w instrukcji użytkowania.
Więcej informacji w dziale informacji dotyczącym ochrony przed upadkiem z wysokości.

Baza wiedzy - czy są dostępne ubrania dla spawaczy ocieplane?

Obecnie nie posiadamy, jednak polecamy zakup odzieży termoaktywnej lub innej bielizny, która zapewni ciepło.
To także pozwoli dobrać dowolny produkt spośród nieocieplanej odzieży spawalniczej, nie ograniczając wyboru do kilku ocieplanych modeli.

ad
Back: Frequently Asked Questions (FAQ)
View in other languages:Knowledge base - FAQ PL * Knowledge base - FAQ RU * Knowledge base - FAQ DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )