Sorry, but this content is not available in your language

Płatności (FAQ)

Rozrachunki, zwiększanie kwoty limitu, księgowanie płatności

Wszystkie informacje odnośnie płatności widoczne są w dziale IRD.
Gdy wpłata zostanie zaksięgowana, zamówienie natychmiast zostaje przekazane do realizacji.
W przypadku odroczonego terminu płatności, limit zostaje zwiększony po zaksięgowaniu płatności, w przypadku przedpłaty po zaksięgowaniu środków wystawiony zostaje dokument FZL a klient otrzymuje powiadomienie sms.
Aby płatności były automatycznie rozliczane, należy w tytule przelewu podać cały numer faktury, jeśli opłacamy za kilka faktur, numery powinny być oddzielone od siebie średnikiem bądź kropką.
W przypadku zwrotu nadpłat, np. wynikających z korekt, klient sam może wydać taką dyspozycję, wchodząc na stronę rawpol.com, zakładkę IRD, następnie Rozrachunki RAW-POL.
Tam widoczna będzie korekta a po prawej stronie będzie dostępna opcja Ustaw sposób rozliczenia.

Ile mam do zapłaty?

Jeżeli jako formę płatności zaznaczyli Państwo pobranie, to wartość zamówienia można sprawdzić na naszej stronie internetowej rawpol.com (IRD - MOJE ZAMÓWIENIA). W przypadku wyboru sposobu zapłaty przelew-zaliczka, zostaje automatycznie wygenerowane powiadomienie wraz z proformą do pobrania, na podstawie której należy dokonać płatności.

Dlaczego w SMS-ie jest większa kwota niz zamówienie?

Podawana w sms-ie kwota jest zawsze o 5% wyższa od wartości zamówienia. Dotyczy ewentualnych, powstałych rozbieżności w transporcie.

Numer konta do wpłat typu przelew-zaliczka

Numer konta podany jest na dokumencie proforma, który możesz pobrać w IRD (Internetowe Repozytorium Dokumentów) w zakładce Zamówienia.
Po wejściu w Szczegóły zamówienia pobierz Dokument PRO na którym jest podany numer konta do wpłaty.

Numer konta dla odroczonego terminu płatności

Numer konta podany jest w IRD (Internetowe Repozytorium Dokumentów) w zakładce Odroczony Termin płatności, lub na dokumencie proforma, który możesz pobrać w IRD w zakładce Zamówienia.
Po wejściu w Szczegóły zamówienia pobierz Dokument PRO na którym jest podany numer konta.

Jak poprawnie opisać przelew na odroczony termin płatności?

Prawidłowe opisanie przelewu przyspiesza zaksięgowanie wpłaty.
Aby system mógł automatycznie rozliczyć fakturę należy w tytule przelewu wpisać jedynie jej pełny numer.
Jeżeli przelew łączy kilka faktur, numery faktur w tytule przelewu powinny być oddzielone kropką '.' lub średnikiem ';', bez dodatkowych spacji.

Czy mogę zakupić towar na odroczony termin płatności?

Aby dokonać zakupu z odroczonym terminem płatności, należy zalogować się na stronie i złożyć odpowiedni wniosek. W tym celu należy przejść na stronie głównej do IRD (Internetowego Repozytorium Dokumentów), które znajduje się w prawym górnym rogu. Następnie należy wybrać zakładkę Odroczony termin płatności a dalej opcję Złóż wniosek o odroczony termin płatności.
Zostaną Państwo przekierowani na stronę przelew.rawpol.com gdzie kreator poprowadzi Państwa przez proces wypełniania wniosku. Zostaną Państwo poproszeni o podanie kwoty wnioskowanego limitu kredytowego oraz dane i telefon kontaktowy osoby potwierdzającej transakcje. Aby dowiedzieć się więcej na temat odroczonego terminu płatności, należy wybrać opcję Zobacz szczegóły w regulaminie.

Odpowiedni wniosek można również złożyć podczas dokonywania zakupu na stronie rawpol.com. W drugim kroku składania zamówienia oznaczonym jako Dostawa i płatność, należy odszukać sekcję Sposób płatności i wybrać przycisk Złóż wniosek oznaczony kolorem niebieskim.
Zostaną Państwo przekierowani na stronę przelew.rawpol.com, gdzie należy złożyć Nowy wniosek o przyznanie limitu kredytowego wypełniając poszczególne dane. Po złożeniu wniosku należy dokończyć proces składania zamówienia.

Po rozpatrzeniu wniosku, otrzymają Państwo decyzję i możesz dowolnie korzystać z terminu płatności 10, 30, 60, 90 a nawet 120 dni.

Gdzie można zmienić sposób płatności na limit?

W wypadku zmiany płatności w zamówieniu, to składając zamówienie przez stronę www.rawpol.com akceptując zamówienie w drugim kroku jest możliwość zmiany sposobu płatności. Można również zmienić kontaktując się z nami telefonicznie.

Płatności - FZL/ FSR

Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata do każdej wpłaconej kwoty zostanie wystawiona faktura zaliczkowa (FZL).
Wraz z wydaniem towaru zostanie wystawiony dokument potwierdzający rozliczenie zaliczki FSR jeżeli kwota wpłaconej zaliczki (FZL) jest równa lub wyższa od wartości dostawy.
W przypadku gdy wartość zaliczki (FZL) jest mniejsza od wartości dostawy wtedy zostanie wystawiona faktura VAT (FS).

Gdzie znajdę proformy do pobrania?

W celu pobrania faktury pro forma należy po zalogowaniu się na stronie głównej www.rawpol.com wybrać w prawym górnym rogu ikonę IRD ( Internetowe Repozytorium Dokumentów) a następnie zakładkę Rozrachunki -zaliczki. W tym miejscu wyświetlą się wszystkie wystawione dla Państwa faktury pro forma, które należy pobrać i opłacić w terminie wskazanym na dokumencie.

Dlaczego nie mogę pobrać faktury?

Wszystkie dokumenty księgowe znajdziesz po zalogowaniu w panelu IRD. Jeżeli istnieją wystawione faktury korygujące, które nie zostały jeszcze pobrane,
podczas próby pobrania faktury pojawi się Błąd pobrania. Niepobrane korekty blokują pobieranie innych rodzajów dokumentów.

Jak pobrać duplikat faktury?

Wszystkie dokumenty księgowe znajdziesz w panelu IRD. Możesz tam również zażądać wystawienia elektronicznego duplikatu faktur.
Jeżeli złożyłeś zamówienie inaczej niż przez stronę rawpol.com, wówczas prośbę o wystawienie duplikatu faktury prześlij na adres e-mail: idok@rawpol.com.pl.

Jak dodać numer do potwierdzania zamówień

Możesz dodać numer do potwierdzania zamówień na odroczony termin płatności poprzez złożenie wniosku o dodanie osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie transakcji gotówkowych.
Wniosek składa się drogą elektroniczną, po zalogowaniu na rawpol.com lub bezpośrednio na stronie przelew.rawpol.com.

Dzienny limit transakcji gotówkowych

Suma transakcji gotówkowych zrealizowanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć kwoty 15.000 PLN.
Ponadto, zapłata za Towar nie może przekroczyć kwoty 15.000 PLN za jedną transakcję.
W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty (brutto) lub limitu za jedną transakcję, nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia bądź zapłata za transakcję przekraczająca kwotę 15.000 PLN, muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy.
Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

Pobieranie dokumentów pro forma

Dokumenty pro forma do zamówienia wysyłamy po złożeniu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz udostępniamy w ramach panelu IRD (Internetowego Repozytorium Dokumentów) - znajdziesz je w szczegółach zamówienia w zakładce Moje zamówienia

Płatność za produkty marki Równość

Forma platności dla zamówień produktów z firmy Równość zarówno dla prduktów, które posiadamy w stałej ofercie jaki i tych które posiadamy w ofercie dostawy z magazynu producenta jest taka sama.
Za produkty te można zaplacić : pobraniem, przedpłatą lub przelewem 10, 30, 90, 120 dni.

Dostępne formy płatności

Dostępne formy płatności za zlecenia to przelew zaliczka 100%, zapłata za pobraniem lub przelew terminowy ING, który można uzyskać po złożeniu wniosku i akceptacji go przez naszego operatora finansowego. Sposoby płatności możecie Państwo wybierać za każdym razem podczas składania zamówień.

ad
Back: Frequently Asked Questions (FAQ)
View in other languages:Payment - FAQ PL * Payment - FAQ RU * Payment - FAQ DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )