Sorry, but this content is not available in your language

Reklamacje (FAQ)

Problemy z przesyłką - brak lub uszkodzenie części dostawy

W przypadku uszkodzenia, lub braku odbioru wszystkich paczek, należy w pierwszej kolejności spisać z kurierem protokół na brak paczki.
Następnie dokument należy zeskanować i dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.
Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na stronie rawpol.com/idok › nowe zgłoszenie i postępować według dalszych kroków.
Zgłoszenie trafia natychmiast do osoby z odpowiedniego działu, która już od tej chwili prowadzi sprawę od wpłynięcia zgłoszenia do jego wyjaśnienia.
Po weryfikacji przesłanych przez Ciebie informacji skontaktujemy się z Tobą w celu określenia dalszego postępowania.
Pamiętaj, iż za każdym razem gdy otrzymujesz powiadomienie o wysyłce Twojego zamówienia, informujemy Cię ile kartonów nadanych jest w przesyłce.
Przypominamy też, że firma spedycyjna ma 2 dni robocze na dostarczenie do Ciebie przesyłki.

Problemy z przesyłką - kurier nie dotarł

W przypadku gdy kurier nie pojawił się w umówionym terminie w pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze spedytorem w celu ustalenia prawdopodobnej daty dostawy.
W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z naszym biurem.

Reklamacje - jak złożyć zgłoszenie

Zgłoszenie reklamacyjne, czy też wniosek o zwrot towaru zarejestrujesz poprzez internetowy Dział Obsługi Klienta (iDOK), gdzie będzie możliwość wskazania faktury zakupu towaru, dołączenia zdjęć czy dodania uwagi.

W przypadku reklamacji , należy dołączyć numer faktury zakupu towaru w naszej firmie, zdjęcia reklamowanego towaru wraz z krótkim opisem przyczyny reklamacji.

Wprowadzenie zgłoszenia w ten sposób znacznie przyspieszy proces weryfikacji, a co za tym idzie i udzielenia odpowiedzi, ponieważ zgłoszenie zostanie przekazane od razu do odpowiedniej osoby.

Zgłoszenie jest widoczne dla Ciebie, a więc na bieżąco będzie możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest sprawa reklamacyjna.

Dodatkowo w przypadku każdego nowego wpisu, otrzymasz powiadomienie na maila.

Pamiętaj, że nie ma podanego maksymalnego czasu na rozpatrzenie reklamacji, dokładamy jednak wszelkich starań, aby czas ten był możliwie jak najkrótszy.

Dodatkowo proszę mieć na uwadze, że w przypadku, gdy dokumentacja zdjęciowa dołączona do zgłoszenia okaże się niewystarczająca i konieczne będą oględziny reklamowanego towaru, Klient może zostać poproszony o przesłanie go do Raw-Pol na własny koszt

Reklamacje - śledzenie postępu

Wejdź na stronę idok.rawpol.com , zaloguj się i wejdź w zakładkę Lista zgłoszeń - tam znajdziesz swoje zgłoszenie i informację dotyczące Twojej reklamacji.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Wszystkie reklamacje przekazywane są do producentów i każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, żeby czas oczekiwania na rozpatrzenie był jak najkrótszy.

ad
Back: Frequently Asked Questions (FAQ)
View in other languages:Complaints - FAQ PL * Complaints - FAQ RU * Complaints - FAQ DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )