Gas station

Strefa czyszczeniaProduktyCzęstotliwośćDozowanieInstrukcja
Distributors, heavily soiled surfacesV-BRUDPURdaily
current washing
Concentration 5%,250 ml in 5 liters of water- Przygotować roztwór roboczy zgodnie z zaleceniami,- Umyć posadzki za pomocą mopa a inne powierzchnie za pomocą ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,6l ze spryskiwaczem wlać 30 ml preparatu i uzupełnić wodą,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
FlooringV-NANO-ORANGEdaily
current washing
Concentration 1%,50 ml in 5 l water- Przygotować roztwór roboczy zgodnie z zaleceniami,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
Distributors, heavily soiled surfacesTZ-BRUDEXPeriodically
thorough cleaning
100-500 ml preparatu na 10 l wodyPrepare the working solution as directed,- Umyć posadzki za pomocą mopa a inne powierzchnie za pomocą ściereczki,or,- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy w opakowaniu ze spryskiwaczem,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
FlooringTZ-TEORANZdaily
current washing
25-50 ml preparatu an 10 l wody- Przygotować roztwór roboczy zgodnie z zaleceniami,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
Windows, mirrors, glass elementsTZ-GLASSCAREdaily
washing current
Ready to useSpray the cloth with preparation,Wipe the surface with a cloth
Toilets: Floors and walls, toilet bowls, urinals, sanitationTZ-TESANITdaily
current washing
100-500 ml preparatu an 10 l wody- Przygotować roztwór roboczy zgodnie z zaleceniami,- Umyć posadzki za pomocą mopa a inne powierzchnie za pomocą ściereczki,or,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
SanitationTZ-WCSANIPeriodically
depending on the needs
do not diluteSpread the preparation under the edge of a toilet bowl or urinal, after a while, rinse with water
Windows, mirrors, glass elementsV-LASIPURdaily
current washing
Concentration 5%,250 ml in 5 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,6l ze spryskiwaczem wlać 30 ml płynu i uzupełnić wodą,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Toilets: Floors and walls, toilet bowls, urinals, sanitationV-NANO-SANdaily
current washing
The concentration of 3%,150 ml of an 5 liters of water- Przygotować roztwór roboczy zgodnie z zaleceniami,- Umyć posadzki za pomocą mopa a inne powierzchnie za pomocą ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,6l ze spryskiwaczem wlać 18 ml preparatu i uzupełnić wodą,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
SanitationV-PIKASATPeriodically
depending on the needs
do not diluteSpread the preparation under the edge of a toilet bowl or urinal, after a while, rinse with water
Air freshenersV-AROMA-COCO,V-AROMA-FLOWER,V-AROMA-FRESHPeriodically
depending on the needs
Ready to useUsing the squirt bottle to spray formulation in the corner of the room
Back: Hygiene plans VOIGT / TENZI
View in other languages:Gas station - hygiene plan PL * Gas station - hygiene plan RU * Gas station - hygiene plan DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )