Swimming pool

Strefa czyszczeniaProduktyCzęstotliwośćDozowanieInstrukcja
Flooring (stone and rust infiltration)V-PIKASATadditional cleaning
depending on the needs
The concentration of 4%,400 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa, a inne powierzchnie przy pomocy ściereczki,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop, cleaning cloth
Windows, mirrors, glass surfacesV-LASIPURdaily
current washing
Concentration 10%,1000 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa a inne elementy przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,5l ze spryskiwaczem wlać 50 ml płynu i uzupełnić wodą,- Spryskać powierzchnię preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Flooring (stone and rust infiltration)TZ-DERASTadditional cleaning
depending on the needs
Concentration 10%,1000 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa, a inne powierzchnie przy pomocy ściereczki,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop, cleaning cloth
Windows, mirrors, glass surfacesTZ-GLASSCAREdaily
washing current
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
CupboardsTZ-BRUDEXdaily
washing current
10-50 ml preparatu na 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki
Local disinfectionTZ-DS1GTPeriodically
depending on the needs
Ready to use- Przy pomocy butelki ze spryskiwaczem spryskać preparatem powierzchnię,- Odczekać 60 sekund,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Air freshenersV-AROMA-COCO,V-AROMA-FLOWER,V-AROMA-FRESHPeriodically
depending on the needs
Ready to useUsing the squirt bottle to spray formulation in the corner of the room
Local disinfectionV-DEZOPOL-MED-COdaily
depending on the needs
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,- Odczekać 5 minut przed ponownym użyciem powierzchni
CupboardsV-BRUDPURdaily
current washing
The concentration of 3%,300 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,5l ze spryskiwaczem wlać 15 ml roztworu i uzupełnić wodą,- Spryskać powierzchnię preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Back: Hygiene plans VOIGT / TENZI
View in other languages:Swimming pool - hygiene plan PL * Swimming pool - hygiene plan RU * Swimming pool - hygiene plan DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )