Kitchen

Strefa czyszczeniaProduktyCzęstotliwośćDozowanieInstrukcja
Hand hygieneV-GASTRO-HANDdepending on the needs
depending on the needs
3-5 mLPlease refer to the manual handwashing Information section
Polishing vesselsV-GASTRO-KLAR,V-GASTRO-KLAR-Kdaily
depending on the needs
1-5 ml per wash cycleUsed in accordance with the instruction manual device
DescalerV-GASTRO-STONEPeriodically
depending on the needs
The concentration of 1-30%,300 ml in 10 liters of water- Urządzenie napełnić roztworem preparatu (w przypadku mniejszych urządzeń,bezpośrednio nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię).,- Odczekać około 15 minut, po czym dokładnie spłukać wodą.,- W zmywarkach przeprowadzić dwu-trzykrotny proces mycia bez stosowania detergentu.,Note: Please follow the instructions of the equipment manufacturer.
FlooringV-BRUDPURdaily
washing current
Concentration 1%,100 ml in 10 l of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
FlooringV-BRUDPURPeriodically
thorough cleaning
The concentration of 3%,300 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop,Note: In case of strong soiling apply the method of soaking
Wall tiles, doorsV-BRUDPURdaily
washing current
Concentration 1%,100 ml in 10 l of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki ze spryskiwaczem wypełnionej 0,5 l wody wlać 5 ml płynu,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
HoodsV-BRUDPURPeriodically
degreasing
The concentration of 3%,300 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki ze spryskiwaczem wypełnionej 0,5 l wody wlać 15 ml płynu,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Mirrors, windows, glass surfaces, tiles, glazed tilesV-LASIPURdaily
washing current
Concentration 20%,1000 ml in 5 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki ze spryskiwaczem wypełnionej 0,4 l wody wlać 100 ml płynu,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
kitchen cabinets, preparatory position, sink, refrigerator, floodlight bacteriological, refrigerators, zamrażaki, refrigerated counters, slicersV-GASTRO-ACIDdaily
washing current
Concentration 1%,100 ml in 10 l of water- Przygotowaæ zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię roztworem przy pomocy ściereczki,Note: The items that come into direct contact with food is recommended after washing, rinse with drinking water
Hand hygieneTZ-SAPONEdepending on the needs
depending on the needs
bez rozcieńczeniaPlease refer to the manual handwashing Information section
FlooringTZ-BRUDEXdaily
washing current
10-50 ml preparatu na 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
surface disinfectionV-GASTRO-SEPTdaily,depending on the needs
depending on the needs
The concentration of 6%,300 ml in 5 liters of water,or,The concentration of 4%,200 ml in 5 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię roztworem przy pomocy ściereczki,- Odczekać 30-120 minut dla stężenia 6% w zależności od stopnia zanieczyszczenia dezynfekowanej powierzchni lub 15 minut dla stężenia 4%
FlooringTZ-BRUDEXPeriodically
thorough cleaning
100-500 ml preparatu na 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop,Note: In case of strong soiling apply the method of soaking
Wall tiles, doorsTZ-BRUDEXdaily
washing current
10-50 ml preparatu na 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy ściereczki,or,- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy w opakowaniu ze spryskiwaczem,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Mirrors, windows, glass surfaces, tiles, glazed tilesTZ-GLASSCAREdaily
washing current
Ready to useSpray the cloth with preparation,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Hoods, countertops, tablesTZ-BRUDEXdaily
washing current
10 ml preparatu na 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki,or,- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy w opakowaniu ze spryskiwaczem,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Hoods, countertops, tablesTZ-BRUDEXdaily
depending on the needs
50 ml preparatu na 10l wody- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,Note: Do not spray the surface!
HoodsTZ-BRUDEXPeriodically
degreasing
300 ml preparatu na 1 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy ściereczki,or,- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy w opakowaniu ze spryskiwaczem,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Grills, ovens, rotisseriesTZ-GRANSMOGdepending on the needs
degreasing
300-400 ml preparatu na 1 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Szorować myte powierzchnie,- Po umyciu spłukać wodą,Note: The hot water helps to remove dirt. Soaking method can be used.,Warning: Corrosive!
Stainless steel componentsTZ-UNISHINEdaily
washing current
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
kitchen cabinets, preparatory position, sink, refrigerator, floodlight bacteriological, refrigerators, zamrażaki, refrigerated counters, slicersTZ-GRANQATdaily
washing current
100 ml preparatu na 1 l wody- Przygotowaæ zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię roztworem przy pomocy ściereczki,Note: The items that come into direct contact with food is recommended after washing, rinse with drinking water
Manual cleaning of arterialTZ-BOBEREXdaily
depending on the needs
10-50 ml preparatu na 1 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć naczynia lub sprzęt za pomocą gąbki,- Umyte naczynia lub sprzęt spłukać wodą
Mechanical cleaning of arterialTZ-GRANDIWdaily
depending on the needs
10-30ml preparatu na 10 l wodyUse according to the instructions on the packaging
Polishing vesselsTZ-GRANSIMOdaily
depending on the needs
2-5 ml preparatu na 10 lUsed in accordance with the instruction manual device
DescalerTZ-GRANSTONPeriodically
depending on the needs
10-100 ml preparatu na 1 l wody- Urządzenie napełnić roztworem preparatu ,- Odczekać około 15-30 minut, po czym dokładnie spłukać wodą.,- W zmywarkach przeprowadzić dwu-trzykrotny proces mycia bez stosowania detergentu.,Note: Please follow the instructions of the equipment manufacturer.
surface disinfectionTZ-GRANQATdaily,depending on the needs
depending on the needs
200 ml preparatu na 10 l wodyPrepare conforms with the working solution,- Umyć powierzchnię roztworem przy pomocy ściereczki,- Odczekać 5 minut
Hoods, countertops, tablesV-GASTRO-PURdaily
washing current
Concentration 5%,250 ml in 5 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,6l ze spryskiwaczem wlać 30 ml płynu i uzupełnić wodą,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Hoods, countertops, tablesV-GASTRO-SPRINTdaily
depending on the needs
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,Note: Do not spray the surface!
Grills, ovens, rotisseriesV-GASTRO-GRILLAfter use
depending on the needs
Concentration 20%,600 ml in 3 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Szorować myte powierzchnie,- Po umyciu spłukać wodą,Note: The hot water helps to remove dirt. Soaking method can be used.,Warning: Corrosive!
Stainless steel componentsV-STALSZLACHETNAdaily
washing current
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,Note: Do not dispense directly onto the surface!
Manual cleaning of arterialV-GASTRO-DISH, V-NACZYNIAdaily
depending on the needs
Concentration 1%,100 ml in 10 l of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć naczynia lub sprzęt za pomocą gąbki,- Umyte naczynia lub sprzęt spłukać wodą
Mechanical cleaning of arterialV-GASTRO-SOFT,V-GASTRO-SOFT-Sdaily
depending on the needs
2-6 ml per wash cycleUse according to the instructions on the packaging
Back: Hygiene plans VOIGT / TENZI
View in other languages:Kitchen - hygiene plan PL * Kitchen - hygiene plan RU * Kitchen - hygiene plan DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )