Hotel

Strefa czyszczeniaProduktyCzęstotliwośćDozowanieInstrukcja
Wood and wood surfacesV-MEBLEdaily
current washing
Ready to use- spryskać ściereczkę preparatem,- przetrzeć powierzchnię ściereczką
CarpetingV-ODPLAMIACZPeriodically
depending on the needs
Ready to use- W miejscu zabrudzenia spryskać dywan lub wykładzinę dywanową preparatem,- Czyścić zabrudzoną powierzchnię przez tamponowanie (wygniatanie),Note: Before using an agent, check the durability,the color of the carpet or floor covering.
Air freshenersV-ZAPACH-F,V-ZAPACH-L,V-ZAPACH-PPeriodically
depending on the needs
Ready to useUsing the squirt bottle to spray formulation in the corner of the room
Stainless steel surfacesV-STALSZLACHETNAPeriodically
depending on the needs
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,Note: Before using an agent, check printing durability to washing
Wood and wood surfacesTZ-UNISHINEdaily
current washing
Ready to use- spryskać ściereczkę preparatem,- przetrzeć powierzchnię ściereczką
CarpetingTZ-APCINGTPeriodically
depending on the needs
Ready to use- W miejscu zabrudzenia spryskać dywan lub wykładzinę dywanową preparatem,- Czyścić zabrudzoną powierzchnię przez tamponowanie (wygniatanie),Uwaga:: przed zastosowaniem środka należy sprawdzić trwałośćkolorów dywanu lub wykładziny.
Stainless steel surfacesTZ-UNISHINEdaily
washing current
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Back: Hygiene plans VOIGT / TENZI
View in other languages:Hotel - hygiene plan PL * Hotel - hygiene plan RU * Hotel - hygiene plan DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )