Office

Strefa czyszczeniaProduktyCzęstotliwośćDozowanieInstrukcja
Carpeting - extraction methodV-TEPI-EXPeriodically
cleaning
Concentration 2.5%,250 ml in 10 liters of waterKeep in mind that the primary function ensures cleanliness of carpets and wykłdzin it should be vacuuming the carpet.,Wet cleaning should be kept to a minimum and use them only in situations when it is necessary. The preparation should be used according to instructions on the package inside.
FlooringV-METALIC-DISPERPeriodically
floor protection
Ready to useUse as directed on the packaging
PVC floor covered with polymersV-EUPALINdaily
current washing
Concentration 0.5%,50 ml in 10 liters of water- Napełnić wiaderko roztworem roboczym zgodnym z zaleceniami,- Umyć powierzchnię przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
FlooringV-NANO-ORANGEdaily
current washing
Concentration 1%,100 ml in 10 l of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
Air freshenersV-AROMA-COCO,V-AROMA-FLOWER,V-AROMA-FRESHPeriodically
as required
Ready to useSpray preparation in the corner of the room, the amount of dosage depends on the size of the room.
FlooringV-GRUNDPURPeriodically
additional cleaning
The concentration of 2-3%,200-300 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę za pomocą mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
Carpeting - a method of dry spotsV-TEPI-PPeriodically
cleaning
Concentration 20%,200 ml in 1 liter of waterKeep in mind that the primary function ensures the purity of rugs and carpets should be vacuuming.,A solution of the product spread on the surface of a sprayer and then cleaned thoroughly with equipment and spray-suction.
FlooringTZ-RONALPeriodically
thorough cleaning, removal of old coatings and polymer
Powierzchnie delikatne:: 0,5-1 l/10 l wody.,Pozostałe:: 1-3 l/ 10 l wody.,Wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Namoczyć powierzchnię roztworem preparatu i szorować,- Zebrać brudny roztwór z powierzchni,- Obficie spłukać powierzchnię czystą wodą,- Zebrać wodę z czyszczonej powierzchni,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
FlooringTZ-RONALPeriodically
additional cleaning
100-200 ml preparatu na 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć posadzkę za pomocą mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
FlooringTZ-TEORANZdaily
current washing
25-50 ml preparatu an 10 l wody- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię roztworem przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
PanelsTZ-TEORANZdaily
current washing
25 ml preparatu na 10 l wody- napełnić wiaderko roztworem roboczym przygotowanym zgodnie z zaleceniami,- umyć podłogi mopem
PVC floor covered with polymersTZ-TEORANZdaily
current washing
25 ml preparatu na 10 l wody- Napełnić wiaderko roztworem roboczym zgodnym z zaleceniami,- Umyć powierzchnię przy pomocy mopa,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
Carpeting - extraction methodTZ-BRUDEXPeriodically
cleaning
100-400 ml preparatu na 1 l wodyKeep in mind that the primary function ensures cleanliness of carpets and wykłdzin it should be vacuuming the carpet.,Wet cleaning should be kept to a minimum and use them only in situations when it is necessary. The preparation should be used according to instructions on the package inside.
Carpeting - a method of dry spotsTZ-TEXWASHPeriodically
cleaning
100-500 ml preparatu na 10 l wodyKeep in mind that the primary function ensures the purity of rugs and carpets should be vacuuming.,A solution of the product spread on the surface of a sprayer and then cleaned thoroughly with equipment and spray-suction.
Carpeting - to remove stainsTZ-APCINGTPeriodically
as required
Ready to use- W miejscu zabrudzenia spryskać dywan lub wykładzinę dywanową preparatem,- Czyścić zabrudzoną powierzchnię przez tamponowanie (wygniatanie),Note: Before applying, check the color fastness of carpet or floor covering.
Desks, furniture, wooden surfacesTZ-OFFICECAREdaily
current washing
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Desks, furniture, wooden surfacesTZ-UNISHINEdaily
current washing
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Carpeting - to remove stainsV-ODPLAMIACZPeriodically
as required
Ready to use- W miejscu zabrudzenia spryskać dywan lub wykładzinę dywanową preparatem,- Czyścić zabrudzoną powierzchnię przez tamponowanie (wygniatanie),Note: Before applying, check the color fastness of carpet or floor covering.
Windows, mirrors, glass elementsTZ-GLASSCAREdaily
washing current
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Disinfection (door handles, headsets, mouse, etc.)TZ-DS1GTPeriodically
depending on the needs
Ready to use- Przy pomocy butelki ze spryskiwaczem spryskać preparatem powierzchnię,- Odczekać 60 sekund,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Desks, furniture, wooden surfacesV-MEBLINdaily
current washing
Concentration 0.5%,25 ml in 5 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,6l ze spryskiwaczem wlać 3 ml płynu i uzupełnić wodą,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Desks, furniture, wooden surfacesV-MEBLEdaily
current washing
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Windows, mirrors, glass elementsV-LASIPURdaily
current washing
Concentration 5%,250 ml in 5 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Umyć powierzchnię przy pomocy ściereczki,or,- Do oznakowanej butelki 0,6l ze spryskiwaczem wlać 30 ml płynu i uzupełnić wodą,- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Disinfection (door handles, headsets, mouse, etc.)V-DEZOPOL-MED-COPeriodically
as required
Ready to use- Spryskać ściereczkę preparatem,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,- Odczekać 1 minutę przed ponownym użyciem powierzchni
PanelsV-PANELINdaily
current washing
Concentration 1%,50 ml in 5 l water- napełnić wiaderko roztworem roboczym przygotowanym zgodnie z zaleceniami,- umyć podłogi mopem
FlooringV-GRUNDPURPeriodically
thorough cleaning, removal of old coatings and polymer
Concentration 5%,500 ml in 10 liters of water- Przygotować zgodny z zaleceniami roztwór roboczy,- Namoczyć powierzchnię roztworem preparatu i szorować,- Zebrać brudny roztwór z powierzchni,- Obficie spłukać powierzchnię czystą wodą,- Zebrać wodę z czyszczonej powierzchni,Recommended equipment: dual-chamber trolley, mop
Back: Hygiene plans VOIGT / TENZI
View in other languages:Office - hygiene plan PL * Office - hygiene plan RU * Office - hygiene plan DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )