Clinic

Strefa czyszczeniaProduktyCzęstotliwośćDozowanieInstrukcja
PVC floor covered with polymersV-EUPALINdaily
current washing
Concentration 0.5%,50 ml in 10 liters of water,The metering system will prepare a working solution.- Napełnić wiaderko roztworem roboczym przygotowanym przez system dozowania,- Umyć podłogi przy pomocy mopa,Recommended equipment: Mop, stroller dwuwiaderkowy
Paneling, equipmentTZ-BRUDEXdaily
current washing
10-50 ml preparatu an 10 l wody- Napełnić wiaderko roztworem roboczym,- Umyć powierzchnie ściereczką
WashbasinTZ-TESANITdaily
current washing
100 ml in 10 l of water- Napełnić wiaderko roztworem roboczym,- Umyć powierzchnie ściereczką
Disinfection (surfaces that require disinfection)TZ-DS1GTdaily
Disinfection
Ready to use- Przy pomocy butelki ze spryskiwaczem spryskać preparatem powierzchnię,- Odczekać 60 sekund,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,Recommended equipment: Mop, cloth, stroller dwuwiaderkowy
Disinfection (boards closet, a place contact)TZ-DS1GTPeriodically
depending on the needs
Ready to use- Przy pomocy butelki ze spryskiwaczem spryskać preparatem powierzchnię,- Odczekać 60 sekund,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
WashbasinV-NANO-SANdaily
current washing
The concentration of 3%,300 ml of an 10 l of water,The metering system will prepare a working solution.- Napełnić wiaderko roztworem roboczym przygotowanym przez system dozowania,- Umyć powierzchnie ściereczką
Disinfection (surfaces that require disinfection)V-DEZOPOL-MED-COdaily
Disinfection
Ready to use- Przy pomocy butelki ze spryskiwaczem spryskać preparatem powierzchnię,- Odczekać 60 sekund,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką,Recommended equipment: Mop, cloth, stroller dwuwiaderkowy
Paneling, equipmentV-BRUDPURdaily
current washing
The concentration of 3%,300 ml of an 10 l of water,The metering system will prepare a working solution.- Napełnić wiaderko roztworem roboczym przygotowanym przez system dozowania,- Umyć powierzchnie ściereczką
Floor, wall tiles, sinks, toilet bowls, urinalsV-NANO-SANdaily
current washing
The concentration of 3%,300 ml of an 10 l of water,The metering system will prepare a working solution.- Napełnić wiaderko roztworem roboczym przygotowanym przez system dozowania,- Umyć podłogi mopem, a mniejsze powierzchnie ściereczką
Disinfection (boards closet, a place contact)V-DEZOPOL-MED-COPeriodically
depending on the needs
Ready to use- Przy pomocy butelki ze spryskiwaczem spryskać preparatem powierzchnię,- Odczekać 5 minut,- Przetrzeć powierzchnię ściereczką
Air FreshenerV-AROMA-COCO,V-AROMA-FLOWER,V-AROMA-FRESHdaily
depending on the needs
Ready to useSpray preparation in the corner of the room, the amount of dosage depends on the size of the room.
PVC floor covered with polymersTZ-TEORANZdaily
current washing
25 ml preparatu na 10 l wody- Napełnić wiaderko roztworem roboczym ,- Umyć podłogi przy pomocy mopa,Recommended equipment: Mop, stroller dwuwiaderkowy
Floor, wall tiles, sinks, toilet bowls, urinalsTZ-TESANITdaily
current washing
100-500 ml preparatu an 10 l wody- Napełnić wiaderko roztworem roboczym ,- Umyć podłogi mopem, a mniejsze powierzchnie ściereczką
Back: Hygiene plans VOIGT / TENZI
View in other languages:Clinic - hygiene plan PL * Clinic - hygiene plan RU * Clinic - hygiene plan DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )