RMM-COMFORT - KR(kremowy ) - S

RĘKAWICE LATEKSOWE 8% VAT

Ochrona rąk * Rękawice gumowe oraz z tworzyw * Latex
RMM-COMFORT KR S - RĘKAWICE LATEKSOWE 8% VAT

Dane podstawowe

Marka:MERCATOR MEDICAL
Kolory:Kolor: (KR)
Rozmiary:S ÷ XL
Pakowanie:1/10 opak.
Opakowanie:6-8 kg / (38x24x27cm)

Właściwości produktu

Własność:wysoka manualnośćwysoka manualność

Branże

branża:Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnieObsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie
branża:Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwaPrzemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa
branża:Sport, rekreacja oraz pielęgnacja urodySport, rekreacja oraz pielęgnacja urody
Rękawice lateksowe diagnostyczne - pudrowane, comfort®.

Dostępne wersje produktu:

KTM / WersjaKolor / RozmiarPakowanie / OpakowanieEAN
RMM-COMFORT KR S - RĘKAWICE LATEKSOWE 8% VAT
RMM-COMFORT KR S
KR / S1/10 opak.
6 kg
(38x26x24cm)
5906615102038
RMM-COMFORT KR S - RĘKAWICE LATEKSOWE 8% VAT
RMM-COMFORT KR M
KR / M1/10 opak.
7 kg
(37x27x24cm)
5906615103035
RMM-COMFORT KR S - RĘKAWICE LATEKSOWE 8% VAT
RMM-COMFORT KR L
KR / L1/10 opak.
7 kg
(37x26x24cm)
5906615104032
RMM-COMFORT KR S - RĘKAWICE LATEKSOWE 8% VAT
RMM-COMFORT KR XL
KR / XL1/10 opak.
8 kg
(38x24x27cm)
5906615105039
Wróć: RMM-COMFORT KR
Zobacz w innych językach:RMM-COMFORT KR S EN * RMM-COMFORT KR S RU * RMM-COMFORT KR S DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )