OX-NITRICAR - WS(biało-szary ) - 8

RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR

Promocja!

Ochrona rąk * Rękawice powlekane * Nitryl
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR

Dane podstawowe

Marka:OGRIFOX
Kolory:Kolor: (BS)Kolor: (WS)
Rozmiary:7 ÷ 10
Pakowanie:12/240 para
Opakowanie:8-10 kg / (47x24x47cm)

Właściwości produktu

Własność:wysoka manualnośćwysoka manualność
Własność:ściągaczściągacz
Własność:wysoka elastycznośćwysoka elastyczność
Własność:odporność na smaryodporność na smary

Branże

branża:Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawaObróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa
branża:Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa drógPrace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg
branża:Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwoPrzemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo
Rękawice ochronne wykonane z poliestru (ścieg 13), powlekane nitrylem.

Dostępne wersje produktu:

KTM / WersjaKolor / RozmiarPakowanie / OpakowanieEAN
BS
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR BS 7
BS / 712/240 para
8 kg
(47x24x47cm)
5907522992071
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR BS 8
BS / 812/240 para
9 kg
(46x25x46cm)
5907522992088
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR BS 9
BS / 912/240 para
10 kg
(42x25x47cm)
5907522992095
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR BS 10
BS / 1012/240 para
10 kg
(42x25x47cm)
5907522992101
WS
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR WS 7
WS / 712/240 para
10 kg
(45x24x49cm)
5907522992033
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR WS 8
WS / 812/240 para
8 kg
(46x25x46cm)
5907522992040
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR WS 9
WS / 912/240 para
10 kg
(42x25x47cm)
5907522992057
OX-NITRICAR WS 8 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.13.656 NITRICAR
OX-NITRICAR WS 10
WS / 1012/240 para
10 kg
(42x26x47cm)
5907522992064
Wróć: OX-NITRICAR WS
Zobacz w innych językach:OX-NITRICAR WS 8 EN * OX-NITRICAR WS 8 RU * OX-NITRICAR WS 8 DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )