OX-NITER - BEP(beżowo-pomarańczowy ) - 10

RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITER

Sprzedaż w pełnych kartonach.

Promocja!

Ochrona rąk * Rękawice powlekane * Nitryl
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITER

Dane podstawowe

Marka:OGRIFOX
Kolory:Kolor: (BEP)
Rozmiary:8 ÷ 10
Pakowanie:240 para
Opakowanie:11-14 kg / (52x26x51cm)

Właściwości produktu

Własność:ściągaczściągacz
Własność:odporność na smaryodporność na smary

Branże

branża:Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawaObróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa
branża:Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa drógPrace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg
branża:Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwoPrzemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo
branża:Przemysł wydobywczy w tym górnictwoPrzemysł wydobywczy w tym górnictwo
Rękawice ochronne.

Dostępne wersje produktu:

KTM / WersjaKolor / RozmiarPakowanie / OpakowanieEAN
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITERSprzedaż w pełnych kartonach.
OX-NITER BEP 8
Sprzedaż w pełnych kartonach.
BEP / 8240 para
11 kg
(52x26x51cm)
5902973607345
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITER
OX-NITER BEP 8
BEP / 812/240 para
11 kg
(52x26x51cm)
5902973607345
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITERSprzedaż w pełnych kartonach.
OX-NITER BEP 9
Sprzedaż w pełnych kartonach.
BEP / 9240 para
12 kg
(52x26x51cm)
5902973607352
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITER
OX-NITER BEP 9
BEP / 912/240 para
12 kg
(52x26x51cm)
5902973607352
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITERSprzedaż w pełnych kartonach.
OX-NITER BEP 10
Sprzedaż w pełnych kartonach.
BEP / 10240 para
14 kg
(54x48x26cm)
5902973607369
OX-NITER BEP 10 - RĘKAWICE OCHRONNE OX.12.152 NITER
OX-NITER BEP 10
BEP / 1012/240 para
14 kg
(54x48x26cm)
5902973607369
Wróć: OX-NITER BEP
Zobacz w innych językach:OX-NITER BEP 10 EN * OX-NITER BEP 10 RU * OX-NITER BEP 10 DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )